Anticipeer op de (accountants)werkzaamheden eindafrekening NOW.

NBA: Anticipeer op de (accountants)werkzaamheden eindafrekening NOW. Het lijkt nu nog ver weg, maar de `afrekening’ komt er zeker. Dus zorg dat je de informatie nu op orde hebt/krijgt!

De NBA raadt accountants aan om te anticiperen op de accountantswerkzaamheden voor de eindafrekening NOW. Meetperioden vragen naar verwachting straks om een afgrenzing zoals accountants dat op het einde van een boekjaar bij de reguliere werkzaamheden gewend zijn. Door aan het einde van de NOW-meetperiode bijvoorbeeld tussentijds te gaan inventariseren kunnen problemen achteraf worden voorkomen; ook al zijn de standaarden en protocollen nu nog niet bekend.

‘Vast staat dat de accountantsbetrokkenheid verplicht is vanaf voorschotten boven de 100.000 euro / definitieve uitkeringen boven de 125 duizend euro’, meldt de NBA. ‘En er zijn vast organisaties in cliëntenportefeuilles waarbij accountants verwachten dat het voor de werkzaamheden nodig zal zijn om te kunnen beschikken over een inventarisatie aan het einde van de gekozen meetperiode voor de NOW-regeling.’