SnelStart wil graag sparren met administratiekantoren

SnelStart spart met administratiekantoren

Om onze slimme boekhoudoplossingen te blijven verbeteren, hebben wij continu contact met onze klanten en partners. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat ontbreekt er nog in onze software? Steeds zijn wij op zoek naar antwoorden op deze vragen. Een belangrijke bron van inspiratie zijn administratie- en accountantskantoren, waarmee we regelmatig om tafel zitten. Vorige week waren er bijeenkomsten met groepen kantoren in Friesland en Noord-Holland.

SnelStart is vorig jaar begonnen met het opzetten van gebruikersgroepen in de regio. Vertegenwoordigers van kantoren sparren tweemaal per jaar met SnelStart-medewerkers over actuele onderwerpen en toekomstige ontwikkelingen.

SnelStart spart met administratiekantoren

Actueel

Het Referentie Grootboek Schema (RGS), bank- en softwarekoppelingen en het thema online boekhouden/samenwerken kwamen vorige week aan bod tijdens de sessies met kantoren. Hebben we de focus op de juiste zaken? Welke softwarekoppelingen zijn nodig voor de verdere automatisering van de kantoren? Hoe gaan we het RGS inzetten en wat zijn de verwachtingen van de kantoren? Dit soort vragen en mogelijke antwoorden passeerden de revue.

Interactief

Bij de bijeenkomsten met de gebruikersgroep is geen sprake van eenrichtingsverkeer. De kantoren worden door SnelStart uitgedaagd met prikkelende opmerkingen. Kantoren krijgen op hun beurt alle gelegenheid om onderwerpen aan te dragen, input te geven en kritische noten te kraken. Daarnaast is er tijd en ruimte om in kleinere groepjes te brainstormen. De ontvangen feedback en ideeën worden door SnelStart opgepakt en beoordeeld. De wisselwerking tijdens deze bijeenkomsten helpt ons bij het verder ontwikkelen van onze producten.

Overleg SnelStart met kantoren in Noord-Holland

Enthousiast

De gebruikersgroep in het noorden van het land kwam vorige week voor de derde keer bijeen. In Noord-Holland was het de eerste bijeenkomst. Zestien medewerkers van veertien kantoren waren bij deze eerste sessie aanwezig. De interactieve bijeenkomst viel in goede aarde. Open en eerlijk werden mindere punten benoemd en complimenten gegeven. Bij de gebruikersgroep bestaat het besef dat SnelStart niet alle wensen tegelijk kan realiseren, maar de input die de kantoren konden geven over de prioritering werd erg gewaardeerd. ‘Medewerkers van SnelStart geven je echt het gevoel dat je als kantoor gehoord wordt en dat ze ermee aan de slag gaan’, aldus een van de aanwezigen.

Zeventig ideeën

Naast deze bijeenkomsten via gebruikersgroepen worden ook via allerlei andere kanalen – zoals het Kennisplein – regelmatig ideeën aangedragen om onze software te verbeteren. In 2017 konden zeventig van deze ideeën (van klein tot groot) daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Onderwerpen